Beheer

De beheersmodule regelt onder andere de toegang van gebruikers tot NSR.
Door gebruikers aan te maken en rechten te geven krijgen zij toegang tot de verschillende onderdelen van NSR.
In de beheersmodule is ook de koppeling gelegd met de munitie module.
Deze koppeling houdt in dat in beheer de minimale munitievoorraad te bepalen is.
Wordt dit limiet overschreden dan mailt het systeem automatisch een door de beheerder bepaalde persoon die verantwoordelijk is voor de munitievoorraad.
Daarnaast is in de beheersmodule een nieuw verlofjaar aan te maken voor de presentiemodule.
Dit jaar is vrij in te stellen.
Verder beheer je in de beheersmodule de vrije velden voor leden en de discipline.
Door vrije velden aan te maken kan je extra informatie toevoegen aan leden die niet standaard in NSR opgeslagen wordt.
Eventueel kan je deze vrije velden beschikbaar maken in de presentie module.
Disciplines zijn vrij te beheren zodat alleen de disciplines in de presentie getoond worden die daadwerkelijk bij de vereniging beoefend kunnen worden.

Beheer heeft de volgende functies:

  • Gebruikers en locaties toe te voegen
  • Gebruikersactiviteit in kunnen zien
  • Overzicht te tonen van alle gebruikers en de rechten aan te passen
  • Het wachtwoord van gebruikers te kunnen resetten
  • Foto's voor leden te uploaden, bewerken of verwijderen
  • De minimale munitievoorraad in te stellen
  • De disciplines aanmaken en beheren
  • Vrij velden voor leden aanmaken en beheren
  • De configuratie voor NSR aan te passen
  • Briefhoofd met logo en adresgegevens in te stellen