Presentie

Via deze module zijn leden te registreren als present en kunnen het aantal digitale presenties van het lid worden opgevraagd.
Op deze manier heeft de schietvereniging direct inzicht in de meest actieve leden.
Daarnaast kunnen deze gegevens ook dienen bij de jaarlijkse controle voor verlening van de verloven.

Een compleet overzicht van de onderdelen in de presentiemodule:

  • Leden door in te loggen in Portaal (als een locatie) present te melden
  • Leden achteraf nog present te kunnen melden op een bepaalde datum.
  • Zoeken op de presentie van een lid en een uitgebreide datum registratie te tonen
  • Uitdraai maken van de dag presentie
  • Overzicht tonen van het totaal aantal digitale stempels van alle leden in een bepaalde periode
  • Overzicht tonen van leden die minder dan 18 digitale stempels bezitten in een bepaalde periode

Het is voor de vereniging vrij in te stellen of ze op lidnummer, RFID of op KNSA nummer gebaseerd de presentie willen registreren.
Het op KNSA nummer gebaseerd registreren heeft een groot voordeel.

Voorbeeld: Een gastschutter heeft meerdere schietbeurten digitaal geregistreerd bij uw vereniging.
Doordat hij zelf ook een KNSA pas bezit zijn deze schietbeurten digitaal te registreren.
Zodra deze gastschutter besluit lid te worden van uw vereniging worden de beurten die hij als gastschutter maakte direct op te vragen bij de beurten die hij maakt als (nieuw) lid van uw vereniging.